Projects

ลิฟต์เตียงพยาบาล

ลิฟต์เตียงพยาบาล

ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อใช้งานในโรงพยาบาล และอรรถประโยชน์ทางการแพทย์.

บริการติดตั้งลิฟท์โดยสารภายในและภายนอกอาคาร ทั้งตึกอาคารพยาบาลโดยวิศวกรทีมงาน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี หลักการทำงานและปรัชญาการทำงานของเรา โดยยึดถือหลักซื่อสัตย และเคารพในอาชีพของตน”

Date

22 January 2015

Categories

ลิฟต์เตียงพยาบาล

เรายืนหยัดมุ่งมั่นในมาตรฐานด้านบริการและความปลอดภัย. บริการออกแบบลิฟต์ ติดตั้งลิฟต์ทุกชนิดตามความต้องการเน้นคุณภาพ บริการหลังการขาย

Contact information

  • ที่อยู่ของบริษัท

    70/22 หมู่5 ซอยหมู่บ้านอยูเจริญ

    หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150

    โทรศัพท์ : 089 443 0218

    Email: info@ictechengineer.com

  •  
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By ictechengineer